Ostali dokumenti

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Smjenice za nabavu knjižnične građe

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Procedura zaprimanja i kontrole računa

Plan nabave knjižnične građe za 2017.

Popis gospodarskih subjekata 

Poseban program za Dan u knjiznici 2014

Obavijest o raspisanom natjecaju 2016

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.

Obavijest o ishodu natjecajnog postupka 2016