Vodič za korisnike

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE

pon. – pet. 08:00h – 19:00h
sub. 09:00h – 12:00h

pauze (pon-pet) 9.30-10.00 i 16.30-17.00

PRAVILA POSUDBE I KORIŠTENJA USLUGA KNJIŽNICE

Posuđujemo:
–    Knjige
–    E-građu (CD – e, DVD – e,…)
–    S-građu (igračke, društvene igre, zvučne slikovnice i sl.)
–    Časopise.

Pravila za korisnike Knjižnice
 • usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice uz predočenje članske iskaznice
 • mogu se posuditi 3 jedinice građe
 • knjige se mogu zadržati 20 dana nakon čega se plaća zakasnina (1,00 kn po knjizi i po danu)
 • CD-i i DVD-i mogu se zadržati 5 dana nakon čega se plaća zakasnina (1 kn po CD-u, DVD-u i po danu)
 • DVD-i, CD-i, CD-ROM-ovi koji su dodaci knjigama mogu se zadržati 20 dana, a zakasnina je jednaka kao i za knjige (1,00 kn)
 • knjigu je moguće rezervirati i produžiti osobno, putem facebooka, e-maila ili telefonom, jednom, ako knjiga nije rezervirana i nije novitet
 • LEKTIRA SE NE PRODUŽUJE !
 • oštećena i izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom za istu ili novčanom naknadom
 • ukoliko ne podmirite svoje obveze u vraćanju knjiga možete izgubiti pravo članstva u knjižnici!
 • uporaba računala i interneta je besplatna, do dva sata dnevno
 • rezervacija građe je besplatna
 • skeniranje je besplatno
 • građa iz posebnih zbirki (zavičajne zbirke, posebni odjel – knjige tiskane do 1945. g., hemeroteke, tj. novine i časopisi koji se čuvaju, i referentne zbirke: rječnici, enciklopedije, leksikoni, bibliografije, priručnici knjižničarstva itd.) ne posuđuje se – može se koristiti samo u knjižnici

 

CJENIK USLUGA

Članstvo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće traje godinu dana od dana upisa.
Cijene upisa:

članarina    upis obnova potrebni dokumenti
godišnja – svi korisnici 80,00 kn 80,00 kn osobna iskaznica
osobe s cerebralnom paralizom, sklerozom multiplex   0,00 kn 0,00 kn invalidska iskaznica / dokazni dokument
dvomjesečna 40,00 kn 40,00 osobna iskaznica

 

Cijene ostalih usluga:

međuknjižnična posudba s NSK                 (po naslovu građe) 50,00
međuknjižnična posudba s drugim knjižnicama troškovi poštarine
zakasnina za prekoračenje roka posudbe međuknjižnične građe 5,00
zakasnina za svu knjižničnu građu 1,00 kn
naknada za jednokratno korištenje usluga nečlanova 10,00 kn
oštećeni bar-kod 5,00 kn
fotokopiranje, ispis (A4) crno-bijelo 0,50 kn
ispis (pola A4) u boji 2,50 kn
ispis (cijeli A4) u boji 5,00 kn

 

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba (MKP) je usluga kojom se iz knjižnica u RH pribavlja građa koju ne posjeduje GKČB.

Kako podnijeti zahtjev za međuknjižničnu posudbu?

UPUTE:

Provjeriti posjeduje li GKČB građu koja vam je potrebna. Ukoliko je ne posjeduje, provjeriti kataloge drugih knjižnica.

Podnijeti zahtjev za MKP navodeći što je moguće više podataka o građi koja vam je potrebna. Ne zaboraviti vaše osobne podatke.

Zahtjev donijeti ili poslati u knjižnicu.

Knjige se mogu koristiti u Studijskoj čitaonici 15-30 dana, zavisi o kojem naslovu se radi.

Fotokopije članaka su vlasništvo korisnika.

Troškove poštarine treba podmiriti prilikom vraćanja građe knjižnici od koje je posuđena.

 

 

Djelatnost: knjižnična, informacijsko-referalna, edukativna i kulturna
Knjižnica svoje programe realizira kroz tri programske cjeline:
1. Posudbeni odjel za odrasle sa službom za nabavu, obradu i zaštitu knjižnične građe i prostor za zavičajnu građu (Zavičajna zbirka) i multijezični kutak
2. Studijski odjel s čitaonicom i multimedijalni kutak
3. Odjel čitaonice i odjel za djecu i mladež.

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće potiče i širi opće obrazovanje svojih korisnika, stručni i znanstveni rad, a posebice se zalaže da svi slojevi pučanstva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničkih usluga.

 

FOND KNJIŽNICE

1. knjige 27 200
2. nekonvencionalna građa 268
    – E-građa 540
    – didaktičke igračke 380
3. periodika – časopisi i novine 20

PROGRAMI I AKCIJE ZA DJECU

KREATIVNE RADIONICE  po dogovoru – četvrtkom  17 – 18 h

DODATNE USLUGE I AKTIVNOSTI

 • promocije, izložbe, predavanja
 • radionice za djecu i odrasle
 • internet za članove knjižnice
 • usluge skeniranja i ispisa po potrebi
 • posudba DVD-a
 • čitanje tiska i ostale periodike
 • korištenje  referentnom zbirkom

MISIJA

Gradska  knjižnica i čitaonica Belišće kulturno je i informacijsko središte Grada koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

VIZIJA 2017.

Djelovati tako da knjižnica bude prepoznata, lokalno i nacionalno, kao središte pismenosti i znanja za svoje korisnike. Približiti informacije, znanje i kulturu građanima  Belišća.

VRIJEDNOSTI

 1. zadovoljstvo korisnika knjižničnim uslugama
 2. raznolikost knjižnične građe i knjižničnih programa
 3. kvaliteta usluga

ZADAĆE

Ključne zadaće vezane uz informiranje, obrazovanje, kulturu i razonodu jezgra su usluga i službi knjižnice:

 1. razvijati usluge informiranja kao demokratskog prava svakog pojedinca;
 2. promicati svijest o kulturnom, posebice zavičajnom nasljeđu te uvažavanju            umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija;
 3. gajiti dijalog među kulturama i zastupati kulturne različitosti;
 4. stvarati i jačati čitateljske navike u djece od najranije dobi;
 5. poticati maštu, kreativnost i inovativnost kod korisnika knjižničnih programa,      osobito u djece i mladih ljudi;
 6. podupirati formalno obrazovanje na svim razinama te osobno cjeloživotno učenje.

Ljetno radno vrijeme (cca od 15. lipnja do 5. rujna svake godine)
Radni dani: ponedjeljak, srijeda, petak 8-15 ; utorak, četvrtak 13-19. Pauze 9.30-10.00 i 16.30-17.00 sati.
Subota: 9–12 h.

(Nedjeljom, praznikom i na Dan grada Belišća (1. svibnja, blagdan sv. Josipa Radnika) Knjižnica ne radi. Na Badnjak i na Staru Godinu radi od 8 do 14 sati.)