Akti knjižnice

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Statut

Pravilnik o nabavi robe i usluga

Odluka o izmjeni Statuta 2016.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2014

Odluka o izmjeni Statuta 2019.

Pravilnik o financijskom poslovanju

Rješenje o promjeni adrese 2016.

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Odluka o promjeni adrese i sjedišta 2016.