Zakoni i ostali propisi

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

– Zakon o knjižnicama (NN 17/19, NN 98/19)
– Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08, NN 127/19)
– Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 79/0780/11, 141/13, 127/14)
– Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14, NN 47/17 – Ispravak)
– Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
– Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)