Izjava o pristupačnosti

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/2019), Gradska knjižnica i čitaonica Belišće nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Digitalna pristupačnost

Digitalna pristupačnost je praksa prilagodbe web stranica da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.
Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Općenito

Web stranica gkcbelisce.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Gradska knjižnica i čitaonica Belišće nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija gkcbelisce.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom adekvatne CMS platforme od samog nastanka web stranice i preoblikovanjem web stranice 2020.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku, a razlog tome je što se prilikom skeniranja dokumenata
  načelno gube svojstva originalnih datoteka stvorenih u MS Wordu, MS Excelu i sl.

Podizanje razine pristupačnost

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti. Promjena kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom izbornika – alata za pristupačnost u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 07. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice gkcbelisce.hr korisnici mogu uputiti:

 • telefonom na broj: +385 (0) 31 400 627
 • elektroničkom poštom: knjiznica@belisce.hr
 • poštom na adresu:
  Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
  Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
  31551 Belišće

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 2099 120, elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr ili na adresu: Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb.

 

Digitalna pristupačnost / dodatno

 • web stranica Gradske knjižnice i čitaonice Belišće https://www.gkcbelisce.hr/ koristi jasnu i nedvosmislenu navigaciju u zaglavlju i podnožju web stranice
 • koristi ‘responsive design’ koji se prilgođava uređajima raznih rezolucija ekrana (tablet, mobitel, PC)
 • implementirana tražilica omogućuje korisniku pretragu sadržaja na samoj web stranici
 • pravilno i  i jasno korištenje Title tag-ova korisniku omogućuje relevantne rezultate pretrage na tražilicama (poput Google i dr.)
 • korištenjem cache plugin-a omogućuje se brže ponovno učitavanje statičnog sadržaja koji je poslužen korisniku
 • jednostavna mogućnost kontakta s naslovnice ili kontak stranice
 • veličina teksta sadržaja može se promijeniti putem opcije za pristupačnost stranice u gornjem desnom dijelu ekrana ili pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika
 • opcija za pristupačnost stranice omogućava i aktiviranje čitljivog fonta s kojom se tekstualni sadržaj prebacuje u Arial font
 • navigacija pomoću tipkovnice omogućena je pritiskom na tipku Tab koja stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter omogućuje biranje određene stavke. Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici. Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici
 • poveznice na vanjske sadržaje ili sadržaj unutar stranice jasno su istaknute te pisane tekstom čije se značajke razlikuju od značajka uobičajenoga teksta na stranici, a moguće ih je istaknuti bojanjem elemenata u kojima se nalaze i/ili podcrtavanjem teksta koji je poveznica
 • korisnik može odabrati kontrast boja te kombinaciju boje teksta i pozadina koja mu odgovara radi lakše čitljivosti
 • za sve relevantne slike dostupan je tekstni ekvivalent (ALT atribute), a slike se mogu prebaciti i u monokromatski oblik
 • raspoloživa je i opcija povećanja kursora radi bolje navigacije