Pravo na pristup informacijama

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Gradska knjižnca i čitaonica Belišće ostvaruje se podnošenje Zahtjeva Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće popunjavanjem istog:

  • pismeno na adresu
  • putem elektroničke pošte

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆE
Vij. dr. F. Tuđmana 1
31551 BELIŠĆE

kontakt e-pošta: knjiznica@belisce.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)
Kriterij za određivanje visine naknade (NN br. 12/14)
Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)

Portal otvorenih podataka – Otvorena dozvola

Odluka o određjivanju službenika za informiranje

O ponovnoj uporabi informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija knjižnice

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. 

Katalog informacija knjižnice

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. 

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.